ETU ry - Edustajat turvapaikanhakijalapsille
   Företrädare för asylsökande barn
   Guardians for asylum seeking children


Ajankohtaista | ETU ry | Kokoukset | Aineistot | Julkaisut | UKK | Uutisarkisto | Linkkejä | Facebook

På svenska | In English


Linkkejä

Alaikäisyksiköiden yhteystiedot
HTML

Amnesty International (Suomi)
www.amnesty.fi

Defence for children -järjestö (Alankomaat, sis. mm. raportteja myös muista Euroopan maista)
www.defenceforchildren.nl | English

E-mielenterveys.fi - tietoa kriiseistä, mielenterveyden ongelmista ja avun hakemisesta
www.e-mielenterveys.fi

Ely-keskuksien yhteystietoja
PDF

Ensamkommande barn (Ruotsi)
http://ensamkommandebarn.skl.se/

Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry
www.ehja.fi

European Council on Refugees and Exiles (EU:n pakolais- ja turvapaikkapolitiikka)
www.ecre.org

Facebook: Yksintulleet turvapaikanhakija- ja pakolaislapset Suomessa
www.facebook.com/yksintulleet

Ihmisoikeusliitto
www.ihmisoikeusliitto.fi

Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto:
www.muuttoliikkeessa.fi

International Organization for Migration
www.iom.int

KITU lapset ja nuoret - hankkeen verkkosivut
www.kitulapsetjanuoret.fi

Kotouttaminen.fi - Työ-ja elinkeinoministeriön palvelu
www.kotouttaminen.fi

Lastensuojelun Keskusliitto
www.lskl.fi

Maahanmuuttovirasto
www.migri.fi

Monitori-lehti
www.monitori-lehti.fi

Pakolaisneuvonta ry
www.pakolaisneuvonta.fi

Sisäasiainministeriö
www.intermin.fi | Maahanmuutto

Sisäasiainministeriön verkkolehti Monitori
www.monitori-lehti.fi

Suomen Kansanopistoyhdistys ry
www.kansanopistot.fi

Suomen Pakolaisapu ry (ja Pakolainen-lehti)
www.pakolaisapu.fi

Suomen Punainen Risti
www.redcross.fi

Väestöliiton monikulttuurinen osaamiskeskus
www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus

Vähemmistövaltuutettu
www.vahemmistovaltuutettu.fi

Yhteiset lapsemme ry
www.yhteisetlapsemme.fi

YK:n pakolaisvirasto UNHCR
www.unhcr.org

Yksin tulevat lapset (Ruotsi)
http://ensamkommandebarn.skl.se/