ETU ry
Jäsenyyshakemus / Ansökan om medlemskap

 

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja joka on toiminut tai toimii kotouttamislain mukaisena edustajana ja sitoutuu edustajakoulutuksiin.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.
Yhdistyksen jäsenmaksu yksittäisille henkilöille on 20 euroa / vuosi.
Kannatus- ja yhteisöjäsenmaksu on 100 euroa (kertasuoritus).

Maksun saaja/Mottagare: ETU ry
Tilinumero/Kontonummer: 393900 - 1007822 / IBAN FI56 3939 0001 0078 22

HUOM! Täytä kaikki kentät.
OBS! Fyll i alla fält.

 

Sukunimi/Släktnamn:
Etunimi/Förnamn:
S-posti/E-post:
Lähiosoite/Näradress:
Postinumero/Postnummer:
Postitoimipaikka/Postkontor:
Alue, jossa toimin edustajana /
Område där jag verkar som representant:
Montako edustettavaa tällä hetkellä /
Hur många personer jag nu representerar:
Toiveet ja odotukset yhdistyksen toiminnasta /
Önskemål och förväntningar beträffande föreningens verksamhet:
Max 250 merkkiä/tecken