ETU ry - Edustajat turvapaikanhakijalapsille
   Företrädare för asylsökande barn
   Guardians for asylum seeking children

Ajankohtaista | ETU ry | Kokoukset | Aineistot | Julkaisut | UKK | Uutisarkisto | Linkkejä | Facebook

På svenska | In English


Uutisarkisto 2015


Jos minulla olisi supervoimia, lähtisin kouluun

Turvapaikkaa hakevat lapset jäävät usein byrokratian ja aikuisten hädän jalkoihin. Pelottavista kokemuksistaan huolimatta he voivat olla vahvoja ja rohkeita. Ennen kaikkea lapset haluavat tulla kuulluiksi ja nähdyiksi.

Lue artikkeli
Julkaistu 15.12.2015

Hallituksen on kannettava vastuunsa Euroopan pakolaistilanteesta

Laillisia ja turvallisia maahantuloreittejä on luotava nopeasti. Turvapaikanhakijalapsilla on oltava mahdollisuus tukeen, leikkiin ja koulun käyntiin. Näin vaatii 16 suomalaista järjestöä.

Lue kannanotto
Julkaistu 14.9.2015

Lapsen etu on vaikea ratkaista maahanmuuttoprosesseissa

EU:n alueelle saapuu yhä enemmän alaikäisiä yksin. Euroopan muuttoliikeverkosto EMN kartoitti heidän tilannettaan eri EU-maissa ja järjesti tältä pohjalta seminaarin 6.5.2015 Helsingissä.

Lue artikkeli seminaarista...
Julkaistu 22.5.2015

Invitation letter for study visits in Scotland, France, Hungary, Sweden and the Netherlands

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) is currently carrying out the “No longer alone: Advancing Reception Standards for Unaccompanied Minors” project, which aims to contribute to the improvement of reception standards for unaccompanied children and to ensure that accommodation and reception are adequate to their needs.

Please find attached an invitation/save the date letter for the study visits, an important output of this project as they aim to reach the main target beneficiaries of the project such as EU Member States authorities working on reception of unaccompanied children, both at a national and local level. The project, which will run for eighteen months, should directly involve about 65 Member States representatives through the study visits.

More information: PDF
Julkaistu 19.5.2015

Kutsu EMN-seminaariin - Lapsen etu maahanmuuttoprosesseissa, 6.5.2015, Helsinki

Tervetuloa Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Suomen yhteyspisteen järjestämään seminaariin 6.5.2015. Tilaisuus järjestetään Maahanmuuttoviraston Skandinavia-auditoriossa osoitteessa Panimokatu 2 A, 00580 HELSINKI

Seminaarissa käsitellään lapsen etua ja sen toteutumista maahanmuuttoprosesseissa. Seminaarin key note-puhujana on Anaïs Faure Atger, joka toimii maahanmuuttoasiantuntijana Punaisen Ristin EU-toimistossa, Brysselissä. Professori Eskil Wadensjö Tukholman yliopistosta esittelee yksintulleisiin alaikäisiin turvapaikanhakijoihin keskittyvän tutkimusprojektin tuloksia Ruotsista. EMN-palveluntarjoaja ICFI esittelee EMN-tutkimuksen synteesiraportin ”Policies, practices and data on unaccompanied children in 2014”. Seminaarissa kuullaan myös suomalaisten asiantuntijatahojen puheenvuoroja (mm. Siirtolaisuusinstuutti ja Maahanmuuttovirasto).
Tilaisuuden päättää paneelikeskustelu, jossa asiantuntijat keskustelevat seminaarin teemasta.

Seminaarin kielet: suomi ja englanti, huom. ei tulkkausta. Please note that interpretation is not provided.
Seminaarissa tarjotaan lounas ja iltapäiväkahvit. Osallistuminen lounastarjoiluun ja mahdolliset erikoisruokavaliot pyydetään merkitsemään ilmoittatumislomakkeeseen.
Ilmoittautuminen 29.4 mennessä. Seminaari on maksuton.

Seminaariiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä s-postitse osoitteeseen: emn(ät)migri.fi tai puhelimitse Rafael Bärlund puh: 0295 433 022

Seminaarin ohjelma | Ilmoittautumislomake | Saapumisohjeet
Julkaistu 24.4.2015

Yksintulleen perheenkokoajan perheenyhdistämispäätöksessä korkeimman oikeuden päätös

Maahanmuuttoviraston olisi tullut arvioida oliko käsittely viivästynyt viranomaisesta johtuvasta syystä.
Lue uutinen: Suomen Asianajajaliitto - Oikeudellisia uutisia
Julkaistu 4.3.2015

Yksinäisyys alaikäisten turvapaikanhakijoiden valottamana

Outi Kaukon artikkeli Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä
Julkaistu 18.2.2015

Yksin Suomessa – edustajan tietopaketti

Lastensuojelun Keskusliitto on tuottanut edustajille tarkoitettua aineistoa yhteistyössä Palmenian edustajakoulutusprojektin kanssa. Yksin Suomessa – edustajan tietopaketti on tehty sähköiseen muotoon, jotta sitä olisi mahdollisuus päivittää jatkossa. Se löytyy Word One Drive -tiedostoina osoitteesta www.lskl.fi/yksinsuomessa.

Lue koko saatekirje: PDF
Julkaistu 16.2.2015

Kutsu yhteistyötapaamiseen Maahanmuuttovirastoon 25.2.2015

Maahanmuuttovirastolla on ilo kutsua teidät Dublin-tietokeskus ERF–hankkeen puitteissa järjestettävään ilman huoltajaa tulevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajien, vastaanottokeskusten alaikäisyksiköiden sekä Maahanmuuttoviraston väliseen yhteistyötapaamiseen. Tilaisuus järjestetään 25.2.2015 Helsingissä Maahanmuuttoviraston tiloissa osoitteessa Panimokatu 2.

Kutsu: PDF | Ohjelma ja korvauskäytännöt: PDF
Julkaistu 3.2.2015

Idrott skapar trygghet för ensamkommande barn (Urheilu luo turvallisuutta yksintulleille lapsille)

I november förra året släppte organisationen Individuell Människohjälp en rapport om svårigheterna för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn att lära sig språket och komma in i samhället. Sandarna BK Lag C möter problemet med fotboll. Men för flickorna finns ännu inget lag.

Lue koko juttu (ruotsiksi)
Julkaistu 2.2.2015

MIG/2014/1513 Ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevan lapsen edustaminen - uudistettu ohje

PDF
Julkaistu 5.1.2015

Ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanotossa luovuttava laitoskeskeisyydestä

Lastensuojelun Keskusliiton lausunnossa korostetaan, että vastaanottojärjestelmä on arvioitava perusteellisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta ja lasten huolto järjestettävä pysyvämmin, jolleivät he saa perhettään Suomeen.

Lue lausunto...
Julkaistu 5.1.2015

Lapsiasiavaltuutettu: Yksin maahan tulleiden koulunkäyntimahdollisuuksiin kiinnitettävä huomiota

Lapsiasiavaltuutettu pitää lausunnossaan myönteisenä, että työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt selvityksen yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja pohtinut järjestelmän kehitystarpeita. Selvityksen puute on kuitenkin se, ettei yksin tulleen lapsen oikeutta koulunkäyntiin ole käsitelty lainkaan.

Lue lausunto...
Julkaistu 5.1.2015

Uutisarkisto 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011