ETU ry - Edustajat turvapaikanhakijalapsille
   Företrädare för asylsökande barn
   Guardians for asylum seeking childrenAjankohtaista | ETU ry | Kokoukset | Aineistot | Julkaisut | UKK | Uutisarkisto | Linkkejä | Facebook

På svenska | In English


Uutisarkisto 2012


Lastensuojelun edunvalvojakoulutus

Aika: 6.-7.2. ja 20.-21.3.2013
Paikka: Pelastakaa Lapset, Tiukula-talo, Koskelantie 38, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi edunvalvonnan kannalta keskeinen lainsäädäntö ja pohditaan edunvalvonnan paikkaa suomalaisessa lastensuojelussa. Erityisesti keskitytään lapsen oikeuksien, edun ja puhevallan ymmärtämiseen sekä lapsen kanssa työskentelyn edellytyksiin ja lapsen edun arvioimiseen edunvalvonnan näkökulmasta. Koulutus antaa valmiudet lapsen edunvalvojana toimimiseen lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat perehtyneet lastensuojelun työprosessiin, lapsen kuulemiseen ja lapsen mielipiteen selvittämiseen. Se toteutetaan Pelastakaa Lasten lastensuojelun edunvalvojatoiminnan ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian yhteistyönä. Koulutuksen esite (pdf)
Koulutuksen hinta, 490 euroa, sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin, välitehtävän tarkastuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvit lähiopiskelupäivinä.
Koulutukseen haetaan verkkolomakkeella 17.12.2012 mennessä. Lisätietoja: Milja Laakso, Pelastakaa Lapset ry, p. 050 433 1389, milja.laakso(ät)pelastakaalapset.fi ja Päivi Sinko, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, p. (09) 1915 4051, 050 388 0683, paivi.sinko(ät)helsinki.fi
Julkaistu 3.12.2012

ETU ry:n tila

Pidimme palaverin pienen ETUlaisten aktiivien kanssa 8.11.2012, jossa teimme päätöksen, että laitamme ETU ry:n toiminnan nyt hetkeksi "HOLD-tilaan", koska emme ole saaneet päätäntävaltaisia kokouksia aikaan tänä vuonna, koska yhdistyksen kokoukset eivät vain ole yksinkertaisesti vetäneet väkeä. Tämä tarkoittaa sitä, että emme pidä nyt kokouksia ennen ensi kevättä. Mikäli tulee asioita, johon ETU ry:n kommentteja tai yhdistyksen aktivoitumista tarvitaan tai jotain muuta tärkeää ajankohtaista tapahtuu, nostamme sukat silloin naftaliinista ja toimimme.

Jotta saamme yhdistyksen toiminnan jälleen jaloilleen, tulemme tarvitsemaan lisää aktiiveja, joilla on mahdollisuus osallistua mm. yhdistyksen kokouksiin joko paikan päällä tai etäosallistujina ja tietenkin itse yhdistyksen toimintaan ylipäätään. Toivotaan, että keväällä näkymät olisivat hieman valoisammat kuin nyt, kun musta ikkuna puhuu...

Nyt hyvää loppuvuotta ja mukavaa Joulun odotusta.
Julkaistu 22.11.2012

"Care for Unaccompanied Minors: Minimum standards, risk factors and recommendations for practitioners"
>>> PDF
Julkaistu 20.11.2012

Alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden prosessimuutos Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikössä
>>> PDF
Julkaistu 5.10.2012

Kunnian taakka 2

Perinteisiin liittyvä väkivalta on vaikea ja arka aihe, jonka esille nostaminen, tunnistaminen sekä ennaltaehkäisevä työ sen kitkemiseksi on äärimmäisen tärkeää. Vuonna 2011 järjestetty Kunnian taakka-seminaari osoittautui menestykseksi, yleisön kiinnostuksen, median ja ennen kaikkea sisällön osalta. Kunnian taakka 2-seminaarissa tavoitteena on käsitellä ilmiötä paitsi kulttuurisessa kontekstissa, myös käytännön toimien, viranomaisyhteistyön ja tiedon lisäämisen kautta.
Seminaari on suunnattu poliiseille, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, maahanmuuttajien sekä turvapaikanhakijoiden kanssa toimiville, opettajille ja muulle kouluhenkilökunnalle, järjestöille ja muille, jotka työssään saattavat kohdata kunniaan liittyvää väkivaltaa.
>>>Ohjelma ja lisätiedot: HTML
Julkaistu 27.9.2012

Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköiden psykososiaalisen tuen käsikirja

Käsikirja on kehitetty vuosien 2010-2012 aikana kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena oli vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista sekä panostaa henkilökunnan erityisosaamiseen traumatyössä. Käsikirjan alkuosassa tarkastellaan alaikäisyksiköissä tehtävän hoito-ja kasvatustyön teoreettista pohjaa ja toisessa osassa kuvataan käytännön toimintaa Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksikössä.
>>>Käsikirja: PDF
Julkaistu 13.9.2012

Seminaari trauman tunnistamisesta ja merkityksestä turvapaikkaprosessissa

20.9.2012 klo 9–16, Diakonissalaitoksen auditorio, Alppikatu 2, Helsinki

Pakolaisneuvonta ry ja Kidutettujen kuntoutuskeskus järjestävät seminaarin trauman tunnistamisesta ja merkityksestä turvapaikkaprosessissa. Seminaarin pääpuhujat ovat professori Stephen Regel Iso-Britanniasta ja tutkija Laura Tarvainen Lapin yliopistosta. Lisäksi seminaarissa kuullaan asiantuntijoiden kommenttipuheenvuorot.
Aamupäivällä seminaarissa käsitellään erityisesti trauman tunnistamista ja iltapäivällä trauman merkitystä turvapaikkaprosessissa. Seminaarin osallistumismaksu on 75 euroa, joka sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit. Seminaarimaksu ei sisällä lounasta. Seminaarimaksu maksetaan tilille: IBAN FI91 1011 3007 2052 05. Viestikenttään kirjoitetaan osallistujan nimi ja ”seminaarimaksu”.
Ilmoittautuminen sähköpostitse 14.9.2012 mennessä osoitteeseen nada.al-omair(ät)pakolaisneuvonta.fi. Sähköpostissa pyydämme ilmoittamaan osallistujan nimen ja organisaation. Myös seminaarimaksu suoritetaan 14.9.2012 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.
>>>Lisätietoja: Nada Al Omair, nada.al-omair(ät)pakolaisneuvonta.fi
Julkaistu 23.8.2012

Lausunto sisaministeriölle lasten säiloon otosta

Sisäministeriö valmistelee parhaillaan yksintulleiden alaikäisten säilöön oton kieltämistä ulkomaalaislaissa. Amnesty International toimitti asiasta lausunnon ministeriölle.
>>>Lue lausunto: HTML
Julkaistu 26.6.2012

Vastaanottoprojekti -kirja ilmestyy syksyllä 2012

Kirja kertoo Kansallisteatterin, Maahanmuuttoviraston ja maamme turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten yhteishankkeesta, jossa kulttuuria ja taidetta vietiin näihin vastaanottokeskuksiin. Hanke päättyy nyt kesällä.
>>>Tietoa (ja ennakkotilaustiedot): PDF
Julkaistu 25.6.2012

Lastensuojelun Keskusliiton selvitys edustajajärjestelmästä

Suomeen yksintulleiden turvapaikanhakijalasten edustajajärjestelmä ei vastaa lasten tarpeita. Edustajien koulutuksessa on puutteita eikä heidän riippumattomuutta voida taata. Lapsia myös siirrellään paikasta toiseen, eikä mikään taho vastaa järjestelmästä kokonaisvaltaisesti.
>>>Lue tiedote HTML
Julkaistu 1.6.2012

Uusi hanke yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tueksi

Suomen Pakolaisapu ry on vuonna 1965 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tärkein tehtävä on edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia.

Suomen Pakolaisavussa on käynnistymässä uusi Euroopan Pakolaisrahaston pääosin rahoittama Tukiverkko-hanke. Hankkeessa kehitetään erityisesti yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukemiseen soveltuvaa vertaisryhmätoiminnan mallia ja sisältöjä. Päätavoitteena on tukea nuorten omien tunteiden käsittelyä ja yleensä elämänhallintaa. Lisäksi vahvistetaan nuorten tietämystä turvapaikkaprosessista ja heidän asemastaan siinä. Hankkeessa pyritään myös yksintulleiden keskinäisen verkoston vahvistamiseen ja kehittämiseen. Ryhmiä järjestetään yhteistyössä Espoon ja Siuntion alaikäisyksiköiden kanssa; jatkossa kehitettyä toimintamallia levitetään myös muihin alaikäisyksiköihin.

Haemme hankkeelle hankejohtajaa, jonka vastaa hankkeen hallinnosta ja taloudenseurannasta, sekä toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä ja toiminnan toteuttamisesta. Hankejohtaja toimii myös toisen hanketyöntekijän esimiehenä. Edellytämme soveltuvaa koulutusta (esim. sosiaalialalta), maahanmuuttajatyön tuntemusta sekä kokemusta projektihallinnosta. Lisäksi työ edellyttää joustavuutta työajoissa ja valmiutta liikkuvaan työhön toimialueella. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on käytännön työn sujuvuuden kannalta tärkeää. Arvostamme kokemusta työstä turvapaikanhakijoiden, erityisesti lasten ja nuorten, parissa sekä toiminnallisten ryhmämenetelmien osaamista. Kokemus järjestötyöstä on etu.

Työpaikan sijainti: Suomen Pakolaisavun toimisto, Kaikukatu 3, Helsinki; edellyttää myös liikkumista ennen kaikkea Siuntioon ja Espooseen, mutta tarvittaessa valmiutta matkustaa myös muualla maassa. Koeajan palkka Suomen Pakolaisavun palkkajärjestelmän mukaan 2 322 e/kk, lisäksi mahdolliset henkilökohtaiset ikä- ja tehtävälisät. Työ alkaa 1.7. tai sopimuksen mukaan; työsuhde määräaikainen 30.6.2013 asti projektirahoituksesta johtuen (hankkeelle haetaan jatkoa 30.6.2015 asti).

Hakemukset 5.6. klo 16:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: pia.lindfors@pakolaisapu.fi Lisätietoja: 1.6. klo 9.30–11.00 ja 4.6. klo 16.00–17.00 kotimaan toiminnan päällikkö Pia Lindfors, p. 040-564 3251
Julkaistu 28.5.2012

Perheenyhdistämisen perusteet 11.5.2012: Koulutuspaikka vaihtunut

Suuren osallistujamäärän vuoksi Pakolaisneuvonnan perheenyhdistämiskoulutuksen paikka on vaihtunut. Uusi paikka on Helsingin yliopiston tiloissa Metsätalossa osoitteessa Unioninkatu 40, 2. kerros, sali 4.
Metsätalo on n. 5 minuutin kävelymatkan päässä rautatieasemalta.
Julkaistu 4.5.2012

Vuosikokous 11.5.2012 klo 11.00

Café Caisa, Kaisaniemi, Helsinki
Julkaistu 3.5.2012

Opas: Ilman huoltajaa olevan lapsen edustaminen

– tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

Tähän oppaaseen on kerätty keskeisiä asioita vastaanottokeskuksen toiminnasta, toiminnan periaatteista ja vastaanottopalveluista, joista edustajan on hyvä olla tietoinen. Oppaassa on tietoa edustajan toimenkuvasta, suuntaa-antava prosessikuvaus edustajan tehtävistä sekä poimintoja asioista, joita edustajan on hyvä huomioida työskentelyssä ilman huoltajaa olevan turvapaikanhakijalapsen kanssa.
>>>Opas: PDF
Julkaistu 27.4.2012

Seminaari ja julkistamistilaisuus:
Selvitys edustajajärjestelmästä – haasteita ja kehittämisehdotuksia

Keskiviikkona 30.5.2012 klo 12-16, Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
Järjestäjä: Lastensuojelun Keskusliitto
Seminaari on maksuton. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.5.2012.
>>>Ohjelma ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen: PDF
Julkaistu 26.4.2012

Lakkautettavan vastaanottokeskuksen tilalle uutta toimintaa

Kesäkuun lopussa lakkautettavan Kontiolahden vastaanottokeskuksen tilalle Paiholaan ollaan suunnittelemassa uutta toimintaa.
Kuntapaikan jo saaneiden lasten ja nuorten perheryhmäkoti Lukkarilan toimintaa suunnitellaan laajennettavaksi nykyisestä 16 paikasta 23 paikkaan.
>>>Lue lisää: Karjalaisesta.
Julkaistu 19.4.2012

Sisäasiainministeriön Selvitys ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännösten tarkistamisen taustaksi

Selvityksessä kuvataan perhesideoleskelulupia koskevia kansainvälisiä velvoitteita ja EU:n perheenyhdistämisdirektiivin määräyksiä sekä vertaillaan eri Pohjoismaiden säännöksiä.
Selvityksessä ehdotetaan, että asetetaan hanke ulkomaalaislain perhesidelupia koskevien säännösten muuttamiseksi tavoitteena Suomessa jo käytössä olevan toimeentuloedellytyksen laajentaminen koskemaan myös humanitaarista suojelua saavien perheen yhdistämistilanteita.
>>>Selvitys: PDF.
Julkaistu 16.4.2012

Edustajan tehtävän lakkaaminen iänmäärityksen johdosta

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön kanssa on sovittu, että vastaanottoyksikkö tiedottaa seuraavasta menettelystä: Vastaanottolain 43 §:n mukaan edustajan tehtävä lakkaa, kun:

1) edustettava tulee täysi-ikäiseksi;
2) edustettava muuttaa pysyvästi pois Suomesta; tai
3) edustettavalle määrätään Suomessa huoltaja tai muu laillinen edustaja.

Maahanmuuttovirasto toteaa, että edustajan tehtävät lakkaavat myös tilanteissa, joissa edustajan määräämisen jälkeen käy iän selvittämiseksi tehdyn oikeuslääketieteellisen tutkimuksen perusteella ilmi, että edustettava on ollut täysi-ikäinen jo edustajaa määrättäessä. Jos hakijan ikätutkimuksella todettu ikä asettuisi edustajan määräyksen jälkeiselle ajalle, tämäkin tilanne vastaa olosuhdetta, jossa hakija täysi-ikäistyy itse ilmoittamansa tai henkilöllisyysasiakirjan mukaisen iän perusteella, ja edustajan tehtävä lakkaa vastaanottolain 43 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.
>>> www.migri.fi.
Julkaistu 16.4.2012

Koulutus: Perheenyhdistämisen perusteet

11.5.2012 klo 13.00–16.00, HUOM! Uusi koulutuspaikka: Metsätalo, Unioninkatu 40, 2. kerros, sali 4, Helsinki
Pakolaisneuvonta ry järjestää koulutuksen perheenyhdistämiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja käytännöistä. Koulutus on tarkoitettu turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten parissa työskenteleville sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Hinta 100 € + alv. Koulutus sisältää kahvitarjoilun. Sitova ilmoittautuminen 27.4.2012 mennessä osoitteeseen: anu.koikkalainen(ät)pakolaisneuvonta.fi
>>>Lisätietoja Pakolaisneuvonnan sivulla.
>>>Katso myös uutinen "Perheenyhdistämisen edellytyksiä halutaan tiukentaa": HTML
Julkaistu 12.4.2012, päivitetty 4.5.2012

Lasten säilöönottoa koskeva ulkomaalaislain muutosesitys lausuntokierrokselle

Sisäasiainministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta. Muutosesitys liittyy hallitusohjelman linjaukseen kieltää yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen.
>>>Lue tiedote Sisäasiainministeriön sivulta.
Julkaistu 4.4.2012

Maahanmuuttajan kielikurssit paketoitiin verkkoon

Maahanmuuttaja löytää nyt aiempaa helpommin itselleen sopivan suomen tai ruotsin kielen kurssin pääkaupunkiseudulta. Finnish Courses -palvelussa on tarjolla kolmisensataa kurssia.
Hakukenttään kielenopiskelijan lähtötaso, kaupunki, etenemisvauhti ja kurssin aloitusaika. Maahanmuuttajan opinpolku avautuu muutamalla klikkauksella. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat mukana Finnish Courses -verkkopalvelussa.
>>>Lue uutinen Sivistyksestä.
Julkaistu 27.3.2012

Uusi asetus / Ny förordning

>>>Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta: PDF

>>>Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare: PDF
Julkaistu 5.3.2012

Koulutusta pakolais- ja turvapaikkakysymysten asiantuntijoilta:
Turvapaikkamenettelyn perusteet

Pakolaisneuvonta ry järjestää koulutuksen Helsingissä turvapaikkamenettelyn perusteista 25.1.2012 klo 10:00–16:00
Koulutuksessa käydään läpi pakolaisuuteen liittyviä perusasioita mm: turvapaikkamenettely, turvapaikanhakijoiden asema ja oikeudet, oleskeluluvat, perheenyhdistäminen
>>>Ohjelma ja lisätiedot: PDF
Julkaistu 5.1.2012

Uutisarkisto 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011