ETU ry - Edustajat turvapaikanhakijalapsille
   Företrädare för asylsökande barn
   Guardians for asylum seeking childrenAjankohtaista | ETU ry | Kokoukset | Aineistot | Julkaisut | UKK | Uutisarkisto | Linkkejä | Facebook

På svenska | In English


Uutisarkisto 2011


Core Standards for guardians of separated children in Europe

Goals for guardians and authorities
>>>Read more: PDF
Julkaistu 8.12.2011

Ev.lut. kirkon ihmisoikeusfoorumi:
Turvapaikanhakijan osa ja oikeudet

Perjantai 9.12.2011 klo 8.30-16.00, Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B (2. krs), Helsinki
Ensimmäistä kertaa järjestettävän ev.lut. kirkon ihmisoikeusfoorumin tavoitteena on herättää keskustelua turvapaikkaoikeuden eettisestä arvopohjasta sekä turvapaikan hakemiseen ja saamiseen liittyvistä ongelmakohdista.
>>>Ohjelma ja lisätiedot: HTML
Julkaistu 11.11.2011

ETU ry laittaa turvapaikanhaussa lapsen etusijalle

>>>Lue Monitori-lehden artikkeli: HTML
Julkaistu 8.11.2011

Hovioikeuden tuomio: pakolaissopimuksen 31 artikla estää tietyissä tapauksissa rankaisemisen passiväärennysrikoksista

>>>Lue lisää: HTML
Julkaistu 8.11.2011

Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta

Inrikesministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2011
Utfärdad i Helsingfors den 29 augusti 2011
>>> Suomeksi: PDF | På svenska: PDF
Julkaistu 3.10.2011

Lausunto Sisäasiainministeriön asetusluonnokseen ja sen perusteluihin edustajille maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta

Lausuntopyyntö SM023:00/2011 ja SM015:00/2011, ministeriön luonnos 23.6.2011
>>> Lausunto: PDF
Julkaistu 27.9.2011

Review of current laws, policies and practices relating to age assessment in sixteen European Countries

Countries involved in the study: Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Italy, Malta, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovenia, Spain and The United Kingdom.
Separated Children in Europe Programme
Thematic Group on Age Assessment
>>> Report: PDF | Cover letter: PDF
Julkaistu 27.9.2011

Biometriset oleskelulupakortit käyttöön ensi vuoden alussa

Hallitus esitti 9.6.2011 ulkomaalaislain ja siihen liittyvien lakien muuttamista siten, että biometriset oleskelulupakortit voidaan ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna. Biometristen oleskelulupakorttien käyttöönotto perustuu EU-asetukseen, joka edellyttää biometrisiä tunnisteita oleskelulupiin. Biometriset oleskelulupakortit otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2012.
Oleskelulupakortin sirulle sisällytetään biometrisinä tunnisteina kasvokuva ja kaksi sormenjälkikuvaa. Kaikilta oleskelulupaa hakevilta otetaan jatkossa hakemusta jätettäessä sormenjäljet, jotka talletetaan ulkomaalaisrekisteriin. Oleskelulupahakemuksen voi siis jatkossa jättää vain hakija itse. Biometristen oleskelulupakorttien käyttöönotolla pyritään estämään oleskelulupiin liittyviä väärinkäytöksiä luomalla nykyistä luotettavampi yhteys oleskeluluvan ja sen haltijan välille. Suomessa on otettu passin, muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan hakijalta sormenjäljet kesäkuusta 2009 alkaen. Oleskelulupia varten otettavien biometristen tunnisteiden osalta noudatetaan pääosin samoja ratkaisuja kuin passeissa.
Lisätietoja: ylitarkastaja Elina Setälä, 071 878 8606, lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, 071 878 8658
Julkaistu 27.9.2011

Koulutustilaisuus alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajille

Maahanmuuttovirasto järjestää edustajille koulutusta 21.9.11 Helsingissä
>>> Ohjelma: PDF
Julkaistu 28.8.2011

Edustajat ja lainsäädäntö

Lastensuojelun Keskusliiton tutkija Outi Lepolan tekemä kooste edustajia koskevista kohdista turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja maahanmuuttajien kotoutumista koskevissa uusissa laeissa.
>>> Vastaanottolaki: PDF | WORD (sis. www-linkit)
Julkaistu 8.8.2011

Haastattelupyyntö

VTT, tutkija Outi Lepola Lastensuojelun keskusliitosta on tekemässä selvitystä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten edustajajärjestelmän kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista Lastensuojelun keskusliitossa. Selvityksessä on tarkoitus kuvata, millainen edustajajärjestelmä Suomessa on ja miten sitä tulisi kehittää. Lisäksi hän tekee kansainvälistä vertailua edustajajärjestelmistä eri Euroopan maissa. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajajärjestelmää ryhdytään arvioimaan uudelleen ja kehittämään entistä paremmin lapsen edun mukaiseksi.
>>> Lue hankkeesta lisää täältä: PDF
Julkaistu 4.8.2011

Uusi lausunto ja aineistoa

EMN: Yksin maahan tulevien alaikäisten vastaanottoa, palauttamis- sekä kotouttamisjärjestelyjä EU-jäsenmaissa koskeva vertailututkimus
PDF
SPR: Pakolaisten oikeus perheenyhdistämiseen varmistettava
PDF
Perheenyhdistämisprosessiin 1.1.2011 ja 1.3.2011 voimaan astuneita muutoksia:
Addis Abeban tilanne: PDF | Nairobin tilanne: PDF
Julkaistu 9.6.2011, päivitetty 23.6.2011

e-mielenterveys.fi - tietoa kriiseistä, mielenterveyden ongelmista ja avun hakemisesta

Suomen Mielenterveysseura on julkaissut 18.5.2011 uuden e-mielenterveys.fi -sivuston, joka tarjoaa kattavasti tietoa vaikeista elämäntilanteista ja mielenterveyden häiriöistä. Sivustolla kerrotaan myös avun hakemisesta ja toipumisesta.
OVI-hanke on huolehtinut tiedon kääntämisestä englanniksi, kurdiksi (sorani), venäjäksi ja somaliksi (täydentyy syksyllä 2011).
>>>e-mielenterveys.fi
Julkaistu 9.6.2011

Separated Children in Europe -uutiskirje

Uutiskirje nro 25 (kevät 2011)
PDF
Julkaistu 3.6.2011

Uudet ohjeistukset: Migri, SPR

 • Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikölle toimitettavat lääkärinlausunnot
  PDF
 • Maahanmuuttoviraston myönteinen päätös kiintiöpakolaisen perhesidehakemukseen
  PDF
 • Maahantulomatkojen kustannusten korvaaminen
  PDF
 • Punaisen Ristin rooli ja tehtävät pakolaisten perheenjäsenten matkajärjestelyissä
  PDF
Julkaistu 16.5.2011

KITU lapset ja nuoret -hankkeen tietopankki avattu

Uutinen YLEn sivuilla: Helsingin Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa vuoden 2010 alusta käynnistyneen KITU lapset ja nuoret - hankkeen verkkosivut ovat täydentyneet hiljattain valmistuneella tietopankilla. Kyseessä on Euroopan pakolaisrahaston (ERF) osittain rahoittama, kolmevuotiseksi (2010-2012) suunniteltu mielenterveyspalveluiden kehittämishanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat kidutetut ja vaikeasti traumatisoituneet pakolais- ja turvapaikanhakijalapset ja -nuoret. Hanke kehittää kohderyhmälleen erikoistuneita lasten ja nuorisopsykiatrisia palveluita, konsultoi ja toimii tietopankkina kohderyhmän kanssa toimiville tahoille.

Hankkeen tietopankkisivuilta löytyy tietoa hankkeesta ja sen taustoista, hankkeen tarjoamista palveluista, pakolais- ja turvapaikanhakijalasten mielenterveyskysymyksiin liittyvästä alan tutkimuksesta sekä kirjallisuudesta. Tärkeä anti sivustolla ovat linkit pakolais- ja turvapaikanhakijalasten hyvinvointiin, psyykkiseen oireiluun ja traumojen kartoittamiseen soveltuviin inventaareihin.

>>>Sivuille pääset osoitteesta www.kitulapsetjanuoret.fi
Julkaistu 16.5.2011

Turvapaikanhakijalasten edustajien koulutus puutteellista

>>>Uutinen YLEn sivuilla: HTML
Julkaistu 29.4.2011

Yksintulleet-projekti 2008–2011

Yhteiset Lapsemme ry:n Yksintulleet-projekti alkaa olemaan lopuillaan. Kolmivuotisessa Yksintulleet-projektissa (2008–2011) on kehitetty lapsen edun huomioon ottamista ja psykososiaalista asiantuntemusta yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden turvapaikkamenettelyssä. Projekti toteutettiin yhteistyössä Ehjä ry:n, Maahanmuuttoviraston ja Espoon ryhmä- ja perheryhmäkodin kanssa.
Projektin loppuseminaarissa julkistettiin Yksintulleet-projektin loppujulkaisu Lapsen etu ensin –Yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Suomessa sekä yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille suunnatut turvapaikkaprosessia käsittelevät infoesitteet.
Projektin loppujulkaisuun on koottu yhteen näkemyksiä, kokemuksia ja asiantuntija-artikkeleita Suomeen ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden lapsen etuun liittyvistä teemoista. Julkaisua voi tilata Yhteiset Lapsemme ry:n toimistosta osoitteesta toimisto(ät)yhteisetlapsemme.fi tai hakea osoitteesta Iso Roobertinkatu 20–22 A, Helsinki (varmistathan, että olemme paikalla, puh. 09-260 0331). Julkaisu on maksuton, mutta useamman kappaleen postituksista peritään toimitusmaksu.
Turvapaikanhakijana Suomessa -infoesite on suunnattu yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. Esitteen tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisimman selkokielistä tietoa turvapaikkaprosessista ja siinä toimivien henkilöiden rooleista. Esitettä voi käyttää työvälineenä lasten ja nuorten kanssa työskennellessä. Esitteestä on neljä kieliversiota: suomi-somali, suomi-dari, suomi-kurdi(sorani) ja suomi-englanti. Turvapaikanhakijat saavat esitteen vastaanottokeskuksesta.
>>>Julkaisuun ja esitteisiin voi tutustua ja ne voi ladata Yhteiset Lapsemme ry:n kotisivuilta
Päivitetty 15.4.2011

Opas henkilötiedustelulomakkeen täyttöä varten

Suomen Punainen Risti on julkaissut uuden oppaan. ”Näin täytät henkilötiedustelulomakkeen ja kirjoitat Punaisen Ristin viestin asiakkaasi kanssa.” Opas on tarkoitettu pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville, alaikäisten edustajille sekä kaikille, jotka täyttävät henkilötiedustelu- ja viestilomakkeita asiakkaidensa kanssa.
Opas tarjoaa käytännön ohjeita henkilötiedustelulomakkeen täyttämisessä ja tiedustelun onnistumisen kannalta olennaisten tietojen keräämisessä.
>>>Oppaan löydät täältä: PDF
Päivitetty 12.4.2011

Selvitys pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja nuorten mielenterveystilanteesta Suomessa

Helsingin Diakonissalaitos selvitti kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten määrää, sekä heidän psykiatristen palveluiden tarvettaan.
Selvitystyöstä valmistui raportti, jonka voi tilata ilmaiseksi (myös useampia kappaleita) osoitteesta sirkku.suikkanen(ät)hdl.fi.
>>>Lue tiedote selvityksestä: PDF
Päivitetty 5.4.2011

Vetoomus maahanmuuttoministerille ja maahanmuuttopoliittiselle ministeriryhmälle

Pakolaisneuvonta, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Etu ry, Lastensuojelun Keskusliitto sekä Ev. lut. kirkon maahanmuuttajatyö vetoavat Suomen hallitukseen ja päätöksentekijöihin, jotta turvapaikanhakijoiden Dublin-palautukset Italiaan ja Maltalle keskeytettäisiin toistaiseksi.
>>>Lue vetoomus: PDF
Julkaistu 15.3.2011

Lapsi ei kuulu säilöön

Jukka Kursula on kymmenen vuoden aikana työskennellyt noin 150 lapsen ja nuoren kanssa turvapaikkaprosessin eri vaiheissa. Alaikäisen paikka ei koskaan ole säilössä, lapsen etua valvova edustaja sanoo.
>>>Lue lisää: Amnestyn vaaliliite 2011 | Sivu 2
Julkaistu 11.3.2011


Uutisarkisto 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011