ETU ry - Edustajat turvapaikanhakijalapsille
   Företrädare för asylsökande barn
   Guardians for asylum seeking children

Ajankohtaista | ETU ry | Kokoukset | Aineistot | Julkaisut | UKK | Uutisarkisto | Linkkejä | Facebook

På svenska | In English


Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja päätökseen

Nuorisotutkimusverkoston julkaiseman Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarjan päätösosio ilmestyi joulun alla 22.12. Sarjan päätösosiossa pureuduttiin nuorten turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumiseen. Sen teksteissä korostuivat nuorten turvapaikanhakijoiden jakamaton oikeus turvaan, vakauteen, asianmukaiseen tukeen ja hoitoon, kuulemiseen sekä inhimilliseen kohteluun.

Syksyn 2016 jatkunut Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja tuo esiin turvapaikkaa Suomesta hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Kirjoittajat valaisevat paitsi nuorten turvapaikanhakijoiden virallista asemaa myös arjen rakentumista, jota leimaavat sekä uudet sosiaaliset suhteet, elämäntavat ja -pakot että odottaminen, kuulumisen katkokset ja tulevaisuuden epävarmuus. Moniäänisessä kirjoitussarjassa nuorten turvapaikanhakijoiden elämää analysoivat sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät. Sarja sisältää yhteensä 14 kirjoitusta ja se on osa laajempaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi avaavaa Näkökulma-tekstien sarjaa.

Kirjoitussarjan kaikki tekstit ovat luettavissa osoitteessa:
www.nuorisotutkimusseura.fi/nuoret-vastaanottokeskuksissa-kirjoitussarja

Julkaistu 24.1.2017


Tiedote: Puhelinneuvontaa alaikäisten edustajille

Pakolaisneuvonta järjestää 11.11 lähtien puhelinneuvontaa alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden edustajina toimiville perjantaisin klo 10-11. Puheluihin vastaavat turvapaikkamenettelyyn ja alaikäisten turvapaikanhakijoiden asioihin perehtyneet lakimiehet. Numero on 075 7575 131. Muina aikoina kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen pan(ät)pakolaisneuvonta.fi.

Julkaistu 2.1.2017


Etmu: Yksin Suomessa - TRUST kärkihankkeen aloitusseminaari 14.12.2016 Tampereella

Ohessa kutsu Akatemian rahoittaman kärkihankkeen TRUST (Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen) aloitusseminaariin.
Seminaari on ke 14.12.2016 klo 8:45-16. Tampereella.
Toivomme mukaan henkilöstöä hallinnosta, yksin tulleiden asumisyksiköistä, valmistavan opetuksen henkilöstöä, sosiaalityöntekijöitä, edustajia, tutkijoita ja kaikkia jotka näiden lasten elämässä ovat mukana.
Seminaari on maksuton ja tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten pakolaisuudesta ja maahanmuutosta kiinnostuneille tahoille. Toivomme, että levitätte kutsua verkostoissanne mahdollisimman laajasti.
Ilmoittautuminen e-lomakkeella 5.12. mennessä.
>>>Ohjelma (pdf)

Julkaistu 14.11.2016


Afganistanilaisten kokoutumisseminaari 8.12.2016 klo 13-16 Caisassa

Seminaarin järjestäjä on Suomen Afgaanijärjestö ry yhteistyössä Helsingin kaupungin, Etnisten Suhteiden Neuvottelukunnan ja Kesälukioseuran kanssa. Seminaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen 25.11.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kanun244(ät)gmail.com
>>>Ohjelma (pdf)

Julkaistu 14.11.2016


Jag bor i Oravais

Paikka: Oravaisten ja Vöyrin kirjastot, 16.11.–23.12.2016. Avajaiset: 16.11.2016 Oravaisten kirjasto klo 16.00 ja Vöyrin kirjasto klo 18.00.
Millainen on yksin tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan arki ruotsinkielisellä Pohjanmaalla? Mitä hän ajattelee, mistä hän haaveilee? Jag bor i Oravais -valokuvanäyttelyssä katsoja pysäytetään havahtumaan, miten maailma tuli kylään, miten elämän peruskysymykset ovat turvapaikkaa hakevien nuorten mietteissä ja miten nuorilla on edes hetken mahdollista olla ikäisensä.

Plats: Oravais och Vörå bibliotek, 16.11–23.12.2016. Öppning: 16.11.2016 Oravais bibliotek kl. 16.00, Vörå bibliotek kl. 18.00. Media önskas främst till Vörå bibliotek
Hurdan är en ensamkommande minderårig asylsökandes vardag i svenska Österbotten? Vad tänker hen, vad drömmer hen om? I Jag bor i Oravais-fotoutställningen stannar tittaren att se hur världen kom på besök, hur livets fundamentala frågor är i de unga asylsökandenas tankar, och hur ungdomarna åtminstone för en liten stund kan vara i sin egen ålder.

>>>Lisätietoja/Mer info

Julkaistu 14.11.2016


Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden oikeuksia halutaan vahvistaa

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta esittelee tänään (1.11.2016) yhdeksän käytännön toimenpidettä, joiden on määrä parantaa yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilannetta. Valiokunta ehdottaa muun muassa käsittelyaikojen lyhentämistä iänmäärityksestä riippumatta ja uusien turvallisten karkotusrutiinien käyttöönottoa.
>>>Lue koko artikkeli

Julkaistu 7.11.2016


Hankepankki

Turvapaikanhakijoihin, maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen liittyviä kehittämishankkeita tehdään ympäri Suomea. Osa hankkeista on valtakunnallisia ja osa paikallisia.
Hankepankkiin on koottu terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja kotoutumista edistäviä hankkeita, jotta hankkeita suunnittelevat tai niitä jo toteuttavat löytävät ideoita ja tietoa työnsä tueksi.
>>>Linkki hankepankkiin

Julkaistu 7.11.2016


Kotoutuminen ja kolmas sektori seminaari 2016: Tie kotikuntaan
Integration och tredje sektorn seminarium 2016: Vägen till hemkommunen

Kaksikielisen seminaarin tavoitteena on tutkiskella sekä kolmannen sektorin että viranomaisten näkökulmia turvapaikanhakijan kuntavastaanottoon ja alkuvaiheen kotoutumiseen. Miten turvapaikanhakijan polku kotikuntaan rakentuu? Mitä esteitä polulla on, millaisia hyviä käytäntöjä on kehitetty esteiden madaltamiseksi, miten sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä vahvistetaan? Tule jakamaan ajatuksia, kokemuksia ja visioita!

Ajankohta: Torstai 10.11.2016 klo 9.00–16.30
Paikka: Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
Ohjelma ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Målsättningen för det tvåspråkiga seminariet är att undersöka kommunernas mottagande och integration av asylsökande både ur ett myndighetsperspektiv och ett tredje sektorperspektiv. Hur skapar man en väg in i kommunen för de asylsökande? Vilka är utmaningarna och vilka är de goda modellerna som underlättar integrationen. Hur förverkligar man ett gott samarbete mellan olika aktörer? Kom och dela dina tankar, erfarenheter och visioner!
Tid: Torsdagen 10.11.2016 kl 9.00-16:30
Plats: Synskadades verksamhets- och servicecentret Iiris, Marjaniementie 74, Östra centrum, Helsingfors
Program och länk till anmälningsblankett

Julkaistu 24.10.2016


Ruotsinkieliset kotoutumispäivät Helsingissä 28.-29.11.
Finlandssvenska integrationsdagar i Helsingfors 28-29.11.

Suomen Kuntaliitto järjestää yhteistyössä Folktinget:in ja Bildningsalliansen:in kanssa marraskuussa seminaaripäivät, joiden pääteemana on ruotsinkielinen kotoutuminen ja ruotsinkielisten toimijoiden maahanmuuttotyö Suomessa. Seminaaripäivien aikana kuullaan mm. Porvoon Hyvä alku-hankkeesta (Paras alku Porvoossa), Pietarsaaren alueen kuntien yhteistyösopimuksesta sekä Luckanin mentoritoiminnasta. Olemme kutsuneet kansainvälisiä puhujia ml. Kanadan ISS:in Jennifer York sekä Norjan Kuntaliitosta Nina Grahnin. Ruotsista Katarina Stiessel Fonseca kertoo miten SFX- kotoutumiskoulutuksessa yhdistetään ammatti- ja kieliopintoja. Seminaaripäivien pääkieli on ruotsi ja 28.11 aamupäivällä englanti. On toki mahdollista esittää kysymyksiä myös suomeksi ja englanniksi.
Alustava ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ruotsiksi.

Finlands Kommunförbund ordnar tillsammans med Folktinget och Bildningsalliansen Finlandssvenska integrationsdagar i Helsingfors i november. Under seminariedagarna hör vi bl.a. Borgås Finland- mitt hem projekt (Bra början i Borgå), Jakobstadsregionens samarbetsmodell kring integration samt Luckans mentorverksamhet. Vi har bjudit in internationella talare, från Kanadas ISS deltar Jennifer York och från Norges Kommunförbund Nina Grahn. Sveriges Katarina Stiessel Fonseca berättar om SFX-utbildningen som kombinerar yrkes- och språkstudier. Seminariets huvudspråk är svenska men under förmiddagen 28.11 är språket engelska. Det är möjligt att ställa frågor på svenska och engelska under seminariets gång.
Prelimärt program och anmälningsanvisningar.

Julkaistu 10.10.2016


Etninen yhdenvertaisuus –seminaari 8.11.2016, Kanneljärven Opisto, Lohja

Seminaari on suunnattu nuorisotyötä tekeville tai muuten nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa työotettaan etnisesti moninaisessa toimintaympäristössä. Asiantuntijat avaavat näkökulmia maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn ja työpajoissa syvennytään päivän teemaan käytännönläheisesti kokemuksia jakaen.
Tervetuloa verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia!
>>>Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen

Julkaistu 26.9.2016


Videotallenne: Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 8.9.2016

Suomen Mielenterveysseuran syyskuun 2016 miniseminaarissa projektisuunnittelija, KT Minna Lähteenmäki kertoo turvapaikanhakijalasten ja -nuorten mielenterveyden tukemisesta ja sen tarpeista
>>>Videotallenne

Julkaistu 13.9.2016


Edustajille koulutustilaisuus trauma-asioissa 12.10.2016

Iltapäiväseminaari edustajille:

"Uhkaavien kokemusten ja mahdollisen traumatisoitumisen vaikutukset yksintulleisiin lapsiin ja nuoriin" - koulutustilaisuus ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajille.

Aika: keskiviikkona 12.10.2016 klo 15-18
Paikka: Pelastakaa Lasten Tiukula-talo, Koskelantie 38, 00610 Helsinki.
Järjestäjät: Lastensuojelun Keskusliitto ja Pelastakaa Lapset yhteistyössä Aretai Oy:n kanssa.

Koulutuksessa lisätään ymmärrystä yksin tulleiden lasten ja nuorten kokemusten vaikutuksista heidän toimintaansa ja vuorovaikutukseensa arjessa. Luennon ja yhteisen keskustelun tavoitteena on antaa näkökulmia osallistujien omiin kysymyksiin.
Kouluttajana toimii Katriina Lehti, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy:stä. Koulutus on suunnattu ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajille. Koulutus on maksuton, mutta järjestäjät eivät vastaa edustajille koituvista matka- tai muista kuluista.

Tilaan mahtuu 80 osanottajaa, ilmoittautumisjärjestyksessä: https://www.lyyti.fi/reg/traumakoulutusedustajille

Julkaistu 6.9.2016


Kutsu Euroopan muuttoliikeverkoston kansalliseen seminaariin 30. syyskuuta 2016: Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluu

Paikka: Radisson Blu Royal hotelli (kokoustila Ballroom) osoitteessa: Runeberginkatu 2, Helsinki
Seminaarin avaa sisäministeri Paula Risikko ja key note-puheen pitää Eugenio Ambrosi (Euroopan aluejohtaja, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM). Tämän lisäksi kuullaan puheenvuoroja tutkijoilta Hollannista ja Norjasta sekä esimerkit käytännön yhteistyöstä paluuasioissa EU- ja kansalaisjärjestötasoilta.
>>>Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

Julkaistu 6.9.2016


Tervetuloa OSALLISENA VERKOSSA -seminaariin 20.9.2016

Tervetuloa 20.9.2016 Helsingin Paasitornissa pidettävään OSALLISENA VERKOSSA –seminaariin. Seminaari on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien kanssa työskenteleville opettajille ja ohjaajille, jotka haluavat saada uusia ideoita digitaalisten välineiden ja materiaalien käytöstä.
Seminaarissa esitellään Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille-projektissa saatuja tuloksia ja tutustutaan myös muihin hyviin käytäntöihin digitaaliseen oppimiseen ja ohjaukseen liittyen. Liitteenä tilaisuuden tarkempi ohjelma.
Alla olevasta linkistä voit ilmoittautua tilaisuuteen. Mukaan mahtuu 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Tilaisuus on osallistujille maksuton.
>>>Ilmoittautuminen | Ohjelma (pdf)

Julkaistu 12.9.2016


Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 8.9.2016

Tervetuloa kuulemaan miten tukea yksin tulevien turvapaikanhakijalasten ja -nuorten mielenterveyttä Suomen Mielenterveysseuran miniseminaariin 8.9.2016 klo 14.30-16.00.
>>>Lisätietoja

Julkaistu 25.8.2016


Karkotetut - seminaari eurooppalaisesta siirtolaispolitiikasta, 6.–7.9.2016
Eurooppasali, Voimatalo, Malminkatu 16, Helsinki

Karkotetut-työryhmä järjestää avoimen seminaarin Eurooppaan suuntautuvasta siirtolaisuudesta, nykyisestä maahanmuuttohallinnosta ja auttamisen politiikasta Eurooppasalissa Helsingissä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.karkotetut.com/seminaari.html

Julkaistu 16.8.2016


Turvapaikanhakijalasten elämä Suomessa on haasteita täynnä

Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätysmäisen paljon ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita, jotka ovat erittäin haavoittuvassa asemassa. Monet heistä ovat kohdanneet vaaratilanteita ja traumaattisia tapahtumia ensin kotimaassaan ja myöhemmin pakomatkan aikana. Suomessa edessä on uusia haasteita.
Turvapaikkapäätöksen saaminen voi kestää yli puoli vuotta ja kauemminkin, jos käsittelyajat alkavat venyä. Lapsia voidaan siirtää asuinyksikköjen välillä paikkakunnalta toiselle, mielenterveyspalveluihin pääseminen on vaikeaa ja perheenyhdistämisestä on tehty lähes mahdotonta.

Lue Saara Räsäsen kirjoittama artikkeli Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivustolla

Julkaistu 8.8.2016


Seurakuntaopiston alaikäiset turvapaikanhakijat saavat jäädä Ruokolahdelle

Ruokolahden kunta tarjoaa kuntapaikan, jos turvapaikanhakija oleskeluluvan saatuaan on edelleen alaikäinen ja voi asua Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksella

Lisää aiheesta YLEn sivuilla

Julkaistu 15.6.2016


Tekstejä perheenyhdistämislainsäädännöstä Etmu-blogissa

Etmu-blogissa (ETMU=Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura) otetaan kahdella tekstillä kantaa perheenyhdistämislainsäädäntöön ja sen kiristämiseen.

Akatemiatutkija Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen Tampereen yliopistosta kirjoittaa lapsen edusta yksin tulleiden perheenyhdistämisessä
Lisäksi ETMUn hallitus haluaa kannanotossaan kiinnittää kriittisen huomion yksittäisten tragedioiden sijaan perheitä hajottaviin lakeihin

Etmu-blogi julkaisee ajankohtaisia, tutkimukseen perustuvia kolumneja ja kommenttipuheenvuoroja. Poliittisuus ja poleemisuus ovat tervetulleita. Meilaa ja kerro ideastasi!

Julkaistu 14.6.2016


Ilman huoltajaa tulleen lapsen ja nuoren kotoutuminen - koulutuspäivä edustajille 30.5.2016

Tilaisuus streamattuna dioineen

Julkaistu 6.6.2016


Edustajille koulutustilaisuus trauma-asioissa 6.6.2016

Iltapäiväseminaari edustajille:

"Uhkaavien kokemusten ja mahdollisen traumatisoitumisen vaikutukset yksintulleisiin lapsiin ja nuoriin" - koulutustilaisuus ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajille.

Aika: maanantaina 6.6.2016 klo 13:30-16:30
Paikka: Pelastakaa Lasten Tiukula-talo, Koskelantie 38, 00610 Helsinki.
Järjestäjät: Lastensuojelun Keskusliitto ja Pelastakaa Lapset yhteistyössä Aretai Oy:n kanssa.

Koulutuksessa lisätään ymmärrystä yksin tulleiden lasten ja nuorten kokemusten vaikutuksista heidän toimintaansa ja vuorovaikutukseensa arjessa. Luennon ja yhteisen keskustelun tavoitteena on antaa näkökulmia osallistujien omiin kysymyksiin.
Kouluttajana toimii kouluttaja, työnohjaaja Anne Kansanaho Aretai Oy:stä. Koulutus on suunnattu ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajille. Koulutus on maksuton, mutta järjestäjät eivät vastaa edustajille koituvista matka- tai muista kuluista.

Tilaan mahtuu 80 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset kuitenkin viimeistään 30.5.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://www.lyyti.fi/reg_2016/koulutusedustajille

Julkaistu 4.5.2016


Ilman huoltajaa tulleen lapsen ja nuoren kotoutuminen - koulutuspäivä edustajille 30.5.2016

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus ja Lastensuojelun Keskusliitto järjestävät yhteistyössä koulutuspäivän ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajille. Koulutus on suunnattu erityisesti uusille edustajille. Koulutuksen sisältö kohdentuu edustajan rooliin ja tehtäviin oleskeluluvan saannin jälkeen eli lapsen tai nuoren kotoutumisen tukemiseen.

Koulutus järjestetään maanantaina 30.5. Helsingin Kalliossa Seurakuntien talolla (3. linja 22 B). Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana tai jälkikäteen verkossa TÄSTÄ LINKISTÄ.

Koulutuspäivän ohjelma (pdf). Ilmoittautumiset 19.5.2016 mennessä TÄMÄN LINKIN KAUTTA. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

SAVE THE DATE: Ennakkotietona kerrotaan, että edustajille järjestetään viikon kuluttua tästä tilaisuudesta erillistä koulutusta traumoista. Iltapäiväseminaarissa 6.6.2016 klo 13:30-16.30 paneudutaan siihen, miten traumaattiset kokemukset vaikuttavat lasten ja nuorten arkeen. Paikka on Pelastakaa Lasten Tiukula-talo, Koskelantie 38, Helsinki. Ilmoittautumislinkki avataan huhtikuun aikana löytyy ohjelman kera mm. Kotouttaminen.fi –sivun koulutuskalenterista.

Julkaistu 19.4.2016


Tervetuloa Edustajat turvapaikanhakijalapsille ETU ry:n vuosikokoukseen torstaina 21.4.klo 17.00

ETU ry kutsuu kaikki edustajat yhdistyksen vuosikokoukseen, jossa valitaan yhdistykselle uusi hallitus ja suunnitellaan tulevaa toimintaa.

Kokous pidetään Suomen Kansanopistoyhdistyksen tiloissa Helsingissä osoitteessa, Annankatu 12 A 18, 3. krs.
Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua, mutta ilmoita etukäteen larry.karkkainen(ät)kansanopistot.fi, jos haluat etäosallistua kokoukseen.

Julkaistu 5.4.2016


Tervetuloa Edustajat turvapaikanhakijalapsille ETU ry:n järjestäytymiskokoukseen ti. 8.3. klo 17-19

ETU ry on perustettu vuonna 2010, mutta sen toiminta on ollut viimeiset pari vuotta tauolla. Viime syksyn turvapaikanhakijatilanteen myötä on kuitenkin entistä tärkeämpää aktivoida yhdistyksen toiminta uudelleen.
Toivomme mukaan uusia ja vanhoja edustajia eri puolilta maata suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa ja osallistumaan siihen.

Kokous pidetään Ensi- ja turvakotienliitossa Itä-Pasilassa, Asemamiehenkatu 4 A, Järjestötalo, 7. krs. (Alaovi on kiinni, mutta ovella on joku päivystämässä. Järjestötalo on vihertävä tornitalo, joka sijaitsee lähellä Rauhan asemaa ja Pasilan kirjastoa. Jos tarvitset tarkempia tulo-ohjeita, soita Anna Mikkoselle 050-373 9932).
Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua, mutta ilmoita etukäteen (mikkonenanna(at)hotmail.com), jos haluat etäosallistua kokoukseen.

------------------------------
Yhdistyksen tavoitteet

ETU ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on palvella kaikkia turvapaikanhakijalasten edustajia ympäri Suomea. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja valvoa edustajien yleisiä ja yhteisiä toimintaan ja tehtäviin liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Toiminnan tavoitteena on edistää ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edun toteutumista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä, tekee niihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja
- välittää alaan liittyvää tietoa, laatii selvityksiä ja edesauttaa alaan liittyvän koulutuksen toteutumisesta
- antaa neuvontaa ja opastusta yhdistyksen jäsenille edustajan tehtävästä ja toiminnasta

Julkaistu 22.2.2016


Perheenyhdistämiskampanja

Amnesty, Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta ja SPR on parin kuukauden ajan valmistellut ulostuloa ja kampanjaa perheenyhdistämisestä. Kampanjaan liittyi Kirkon ulkomaanapu.
Kampanjan tavoitteena on, ettei perheenyhdistämistä kiristetä. Siihen voi lähteä mukaan jakamalla ministeri Orpolle suunnattua vetoomusta ja/tai julkaisemalla kampanjan tarinoita järjestön omilla verkkosivuilla ja somettamalla siitä omille kohderyhmille kampanjan hashtagilla varustettuna.

5.2.2016 julkaistu vetoomus | Lisätietoja kampanjasta ja kampanjan tiedotteesta
Julkaistu 10.2.2016

Lapsen äänen muistaminen turvapaikkaprosessissa

Samalla kun lehdet ovat pullollaan toinen toistaan räikeimpiä otsikoita ja yleistyksiä pakolaiskriisistä ja sen vaikutuksista Suomen turvallisuuteen, talouteen ja kulttuurin, elää Suomessa tuhansia lapsia, jotka ovat lähteneet kohti turvaa pääsääntöisesti Irakista tai Afganistanista.

Lue Ulla Palosen artikkeli
Julkaistu 27.1.2016

Uutisarkisto 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011